การคัดเลือกการ์ตูนวิทยาศาสตร์รอบแรก

วรากิจ  เพชรน้ำเอก  ในนามของชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกการ์ตูนวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 รอบแรกซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่อาคารสวทช. เมื่อว้นทื่ 20 ตุลาคม 2553  มีผลงานส่งเข้าประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับคือ  ระดับมัธยม  มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 105 ทีม  และระดับอุดมศึกษา 32 ทีม  โดยสามารถคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบได้ดังนี้

ผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานรอบแรก
โครงการประกวดการ์ตูนไซไฟไทยก้าวไกลสู่สากล ครั้งที่ 2
ระดับมัธยมศึกษา 6 ทีม
รหัสทีม ชื่อทีม โรงเรียน จังหวัด
019 เฮ้!! ขาหมู Egakuyo เลยพิทยาคม เลย
069 IBAA (Inspired by an Apple) นานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ กรุงเทพฯ
073 แว่นดา Y เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ
076 NMSP สตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ
077 Firered Maximum เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ
081 3 ใบเถา เพ็ญสมิทธ์ กรุงเทพฯ
ระดับอุดมศึกษา 6 ทีม
รหัสทีม ชื่อทีม สถาบัน จังหวัด
U001 INSOMNIA ม.ศิลปากร กรุงเทพฯ
U007 CANDY MAN ม.บูรพา ชลบุรี
U018 LAMB ม.อัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
U022 Sci-Fi in 24 Hour ม.บูรพา ชลบุรี
U025 แอร๊ยส์ จุฬาฯ กรุงเทพฯ
U028 Type B จุฬาฯ กรุงเทพฯ
หมายเหตุ ผลการคัดเลือก ณ วันที่ 20 ต.ค. 53  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดจะได้เขาค่ายการ์ตูนวิทยาศาสตร์ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  จ.ปทุมธานี ในวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2553 นี้เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์เกี่ยวกับการเขียนเรื่องไซ-ไฟและการเขียนการ์ตูนจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย

กรรมการซึ่งอยู่ในวงการหนังสือและนักเขียนทั้ง 4 ท่าน จากซ้ายไปขวา คุณไพรัตน์ ยิมวิไล ผู้ช่วยบก.นิตยสารอัพเดท , วรากิจ เพชรนำเอก ประธานชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทย , คุณเซีย ไทยรัฐ (นักเขียนการ์ตูน) , คุณพล ข่าวสด (นักเขียนการ์ตูน)บรรยากาศในการพิจารณาผลงานเคร่งเครียดและสนุกสนาน
ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ (ขวามือ) กรรมการจากสวทช.
คณะกรรมการกำลังชมตัวอย่างเกมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน (เกมไดโนเสาร์)ที่สวทช.ไดจัดทำขึ้น

 

ใส่ความเห็น