Categories
ข่าวสาร / กิจกรรม

การประชุมกรรมการวันที่ 1 กันยายน 2556

สรุปและหาข้อปรับปรุงแก้ไข กิจกรรมที่ผ่านมา ครับ
ขอขอบคุณร้านพี่วรากิต และ บ้านพิพิทธภัณฑ์

One reply on “การประชุมกรรมการวันที่ 1 กันยายน 2556”

ใส่ความเห็น