การประชุมกรรมการวันที่ 1 กันยายน 2556

สรุปและหาข้อปรับปรุงแก้ไข กิจกรรมที่ผ่านมา ครับ
ขอขอบคุณร้านพี่วรากิต และ บ้านพิพิทธภัณฑ์

หนึ่งความเห็นบน “การประชุมกรรมการวันที่ 1 กันยายน 2556”

ใส่ความเห็น