การประชุมกรรมการ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556

การประชุมกรรมการ เพื่อกำหนดแผนงานในปีหน้า (2557) และสรุปกิจกรรมที่ผ่านมา
โดยปีหน้าจะมีกิจกรรมหลักอยู่สองกิจกรรม คือการอบรมงานเขียน และ Sci-Fi Day ครับผม

ใส่ความเห็น