การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 (RDC2011)

จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. ) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัททิพย์พัฒน อาร์เขต จำกัด

การแข่งขันหุ่นยนต์ RDC เป็นการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เพื่อสร้างการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ตามโจทย์ที่ ได้รับ ประเทศไทยได้จัดให้มีการแข่งขัน RDC ชิงชนะเลิศประเทศไทยขึ้นครั้งแรกในปี 2551 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาตัวแทนประเทศไปแข่งขันระดับนานาชาติ IDC RoBoCon โดยในแต่ละปีประเทศสมาชิกจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

ในปีนี้ การแข่งขันหุ่นยนต์ RDC จะมีการจัดการแข่งขันในระดับภูมิภาคเพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับประเทศ และเข้าร่วมการแข่งขัน IDC RoBoCon 2011 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

http://www.mtec.or.th/RDC2011/
http://www.thairath.co.th/content/tech/146584

ใส่ความเห็น