งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ปี 54

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2554

พบกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี ในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2554″ที่ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชน ครู อาจารย์ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และ ประชาชนทั่วไป เชิญเข้าชมงานนิทรรศการแบบบูรณาการ สร้างเสริมประสบการณ์ ที่สอดแทรกสาระความบันเทิงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งการสัมมนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ระหว่างวันที่ 6-21 สิงหาคม 2554 (ยกเว้นวันที่ 9 สิงหาคม)
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น.
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
จัดและดำเนินงานโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ใส่ความเห็น