จากคลื่นลูกที่สาม สู่ คลื่นลูกที่สี่

หลังจากอ่านงาน คลื่นลูกที่สาม ของ อัลวิน ทอฟเลอร์ (The Third Wave: Books: Alvin Toffler) เมื่อหลายสิบปีก่อน(หนังสือเขียนก่อนหน้านั้น อีก สิบกว่าปี)
มันช่วยเปิด โลกทัศน์ และ มุมมองของผม อย่างมหาศาล ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหนังสือที่มีผลกระทบต่อผมโดยตรง
ณ ตอนนั้น อัลวิน ทอฟเลอร์ เอง บอกว่า เขายังไม่สามารถ ระบุได้ว่า คลื่นลูกที่สามคือ อะไร แต่มันจะเปลี่ยน วิถีชีวิต วิธีคิด กิจกรรม การเมือง สังคม และ วัฒนธรรม ของ มนุษยชาติ

ถึงจุดนี้ ผม(และเชื่อว่า ทุกๆคน) คงเห็นแล้ว และ สามารถ ระบุนิยาม มันได้อย่างชัดเจน แล้วว่า มันคือ ยุค ดิจิทอล นั่นเอง (digital age)
และหลายๆอย่างก็เป็นผล อย่างที่ อัลวิน ทอฟเลอร์ ได้ คาดการณ์ เอาไว้ (หรือ ต้องการให้เป็น , เพราะ อัลวิน ทอฟเลอร์ ก็กล่าวเองว่า เรื่องบางเรื่อง ถ้าเป็นสิ่งที่ดี และเห็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น ก็ ไม่ใช่สิ่งที่ผิด ที่จะ ผลักดัน มัน นั่นเอง)

คลื่นลูกที่สาม ยังไม่จบ ยังมีหลายๆสิ่งที่ (อาจจะ) ยังไม่สรุป
เช่น

พลังงาน ที่ผมมองว่า น่าจะมี พลังงาน ประเภทใหม่ที่ชัดเจนออกมา (แต่ก็เป็นไปได้ว่า ยุค คลื่นลูกที่สาม จะเป็นพลังงานแบบ ผสม คือ ไม่มี ตัวใดเป็นตัวหลักชัดเจน แต่จะหลากหลาย ปะปน และ แตกต่างกันไปตามพื้นที่ และ วัตถุดิบ)

อีกเรื่องคือ วัสดุ เพราะ ยังไม่มีของใหม่ออกมาชัดเจน (หรือ มันคือ คอมโพสิต)

แต่ยุคถัดไปได้เริ่มก่อตัวขึ้นแล้ว (เช่นเดียวกับ คอมพิวเตอร์ ที่เกิดขึ้นในยุค อุตสาหกรรม)
ก็คือ ยุคของจิ๋ว นั่นเอง (nano age)
การเปลี่ยนแปลง หลังจากนี้ จะเป็นในระดับ นาโน และ จะเกี่ยวพันกับ bio technology ในระดับ เซล และ ยีนต์

นั่นหมายความว่า หลังจากนี้ หากใคร ต้องการอยู่ในแถวหน้า ของอุตสาหกรรม ในอนาคต
ก็เริ่ม ศึกษา พวกนี้ได้แล้วครับ
น่ายินดี ที่ไทยเรามีศูนย์ นาโนเทค แล้ว เย้ เย้

แน่นอน วิถีชีวิต การเมือง สังคม วัฒนธรรม ย่อมเกิด การเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง เป็นแน่แท้

ก็ คิดเล่น สนุกๆ ครับ

http://www.skypoint.com/members/mfinley/toffler.htm

ใส่ความเห็น