Categories
ข่าวสาร / กิจกรรม

บรรยากาศการอบรมเชิงปฎิบัติการณ์ มือใหม่ Sci-Fi

DSCN1843

DSCN1848

DSCN1856

ขอขอบคุณ
จตุรัสวิทยาศาสตร์ ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ผู้เอื้อเฟื้อสถานที่ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมาย
ขอขอบคุณ อ.ชนินทร วรรณวิจิตร, คุณนุ้ย และบุคคลากร จตุรัสวิทยาศาสตร์ ทุกท่าน ที่กรุณาช่วยอำนวยความสะดวกจนกิจกรรมสามารถผ่านไปได้ด้วยดี
ขอขอบคุณ รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล และวิทยากรทุกท่าน
และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ขอบคุณครับ

One reply on “บรรยากาศการอบรมเชิงปฎิบัติการณ์ มือใหม่ Sci-Fi”

มีสองคำถามที่อยากจะตอบเพิ่มเติม(เพราะตอนอยู่ในช่วงเวลาคิดไม่ทันครับ 😀 )

๑. ตัวอย่างนิยายวิทยาศาสตร์แนวสังคม
ที่ตอบไปคือ metropolis ( http://www.imdb.com/title/tt0017136/ )และ V for Vendetta ( http://www.imdb.com/title/tt0434409/ )
ที่อยากจะเพิ่มเติมคือ
Logan’s Run http://www.imdb.com/title/tt0074812/ (เกิดอะไรขึ้นถ้าประชากรล้นโลกและทรัพยากรเหลือน้อย)
Fahrenheit 451
Equilibrium http://www.imdb.com/title/tt0238380/ (จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามนุษย์ไร้อารมณ์ความรู้สึก)

พวกที่เล่าเรื่องผลกระทบในวงกว้าง หรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคม
(พวก Mad Max หรือพวกหายนะโลกแตกที่เล่าภาพรวมของสังคม ก็เข้าข่ายครับ)

๒. การพัฒนาจาก “why to tell”(เล่าเรื่องอะไร) ไปยัง “what to tell”(เล่าอย่างไร)
วิธีการง่ายๆคือเอาสิ่งที่จะเล่ามาอยู่ในเรื่องที่เล่า
ยกตัวอย่าง

๑. ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
ก็ต้องมีคนทำดี มีคนทำชั่ว และความดีชนะอย่างไร(สองอันนี้ต้อง conflict กัน) และผลที่ได้รับของความชั่วนั้น

๒. ความลับไม่มีในโลก
ก็ตองมีความลับ การพยายามปกปิด(อย่างสุดขั้ว) แต่สุดท้ายก็ถูกเปิดเผย

พอจะได้นะ(มั้ง)

ใส่ความเห็น