บรรยากาศงาน Sci-Fi Day

DSCN1826

DSCN1796

DSCN1817รูปของจัดแสดง ครับ

ขอขอบคุณ จตุรัสวิทยาศาสตร์ ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ผู้เอื้อเฟื้อสถานที่ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมาย
ขอขอบคุณ อ.ชนินทร วรรณวิจิตร, คุณนุ้ย, คุณบิงโก และบุคคลากร จตุรัสวิทยาศาสตร์ ทุกท่าน ที่กรุณาช่วยอำนวยความสะดวกจนกิจกรรมสามารถผ่านไปได้ด้วยดี
ขอขอบคุณ รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล , นพ.ชัชดนัย มุสิกไชย และพิธีกรทุกท่าน
และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น