ประธานชมรมฯพบกับไซ-ไฟน้อย

วันที่ 5 ตุลาคม 2553  วรากิจ  เพชรน้ำเอก ประธานชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทยได้รับเชิญให้ไปให้ความรู้เกี่ยวกับนิยายวิทยาศาสตร์แก่เด็กนักเรียน 5 คนของโรงเรียน ‘ดรุณสิกขาลัย’  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งมีความสนใจนิยายวิทยาศาสตร์และมีโครงการที่จะทำหนังสั้นไซ-ไฟ  บรรยากาศเป็นกันเองและนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

  • นักเรียนที่น่ารักทั้ง 5 กำลังสนใจฟังการบรรยายประธานชมรมเล่าเรื่องการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์
  • ชมการนำเสนอด้วยพาวเวอร์พ้อยท์สวยๆ
  • บอร์ดเกี่ยวกับไซ-ไฟและโมเดลไซ-ไฟเพื่อสร้างบรรยากาศในห้องประชุม
  • คุณประยูร สงวนไทร กรรมการของชมรมได้ฝากของที่ระลึกมาให้กับเด็กๆด้วย
  • นักเรียนมอบกระเช้าผลไม้ให้กับประธานชมรมฯ
  • ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

 

ใส่ความเห็น