ผลการตัดสินการ์ตูนไซ-ไฟรอบชิงชนะเลิศ

ผลการประกวดโครงการการ์ตูนไซไฟไทย ก้าวไกลสู่สากล ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ

ระดับมัธยม

อันดับ          ชื่อทีม                                 ชื่อเรื่อง

1                 K-Os                                    Sense

2                 Doubt                                   Last Chance – หนทางสุดท้าย

3                 กลิ่นกล้วยหอม                        ——

4                 ตามใจตูดหมึก                        Lucas-GX3679

5                 Homunculus                         Metal Rix

ระดับมหาวิทยาลัย

1                 ขนมผิง234                            Helios

2                 Bakk Family                          K.Y.A.

3                 MMA                                      Water – น้ำ

4                 M1stBoxcttuhz                      Final: Commander

5                 Blah Blah Blah                      Daybreak’s Bell – ระฆังแห่งรุ่งอรุณ

ผลงานของทุกทีมจะถูกนำเสนอในเว็บไซต์ www.okkid.net ต่อไป  ทั้งนี้คณะกรรมการตัดสินฯ มีความเห็นให้บางทีมปรับรุง/แก้ไขผลงาน อาทิ แก้ไขคำผิดให้ถูกต้อง เติมชื่อเรื่อง  ปรับภาพบางส่วนเล็กน้อย ฯลฯ โดยทางโครงการฯ จะรวบรวมความเห็นและติดต่อส่งให้ทุกทีมภายในเร็วๆ นี้ รวมทั้งแจ้งรายละเอียดการรับรางวัลต่อไป

ใส่ความเห็น