อบรมเชิงปฎิบัติการณ์ “มือใหม่ sci-fi”

drawing

ชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทย
ขอเชิญผู้สนใจการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์
เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการณ์ “มือใหม่ sci-fi”

ในวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556 เวลา 10:00 – 17:00
ณ ห้องประชุมกาลิเลโอ จตุรัสวิทยาศาสตร์ ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์

โดยจะเน้นไปที่การคิด plot นิยายวิทยาศาสตร์ ด้วย “what if …”
โดยใช้กลุ่มคำ จะเกิดอะไรขึ้น ถ้า, เกิดขึ้นได้อย่างไร, เล่าทำไม และ เล่าอะไรบ้าง
พร้อมตัวอย่างและการทดลองปฎิบัติจริง

จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

บรรยายโดย จรินทร์ จงวิริยะพันธุ์
วิทยากรร่วมงาน
รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล
คุณวรากิจ เพชรน้ำเอก
คุณเชิงชัย ไพรินทร์
คุณประยูร สงวนไทร
นพ.ชัชดนัย มุสิกไชย
คุณชญาณ์ เยาวรัตนประเสริฐ

โปรดสำรองที่นั่ง โดยการแจ้งชื่อทางอีเมล์ webmaster@thaiscifi.izzisoft.com
รับจำนวนจำกัด ประมาณ 30ท่าน นะครับ

ตารางเวลา

แผนที่ (google map)
รายละเอียดสถานที่จัดงาน ภายในอาคารจามจุรีสแควร์

2 ความเห็นบน “อบรมเชิงปฎิบัติการณ์ “มือใหม่ sci-fi””

ใส่ความเห็น