เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5
อีกครั้งกับการต้อนรับทุกท่านอย่างอบอุ่นสู่เทศกาลฯที่จัดขึ้นทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 17 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

http://www.goethe.de/ins/th/prj/wif/thindex.htm
รายละเอียดสถานที่จัดดูได้จาก ตารางภาพยนตร์ ด้านขวามือนะครับ
มีทั้ง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) เอกมัย
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร สวนจตุจักร
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี คลองหลวง
สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คลอง 1
อุทยานการเรียนรู้ TK Park เซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า ชั้น 8 Dazzle Zone
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช)
สสวท อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

รายชื่อภาพยนตร์ http://www.goethe.de/ins/th/prj/wif/fil/thindex.htm

รายการ
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
http://www.goethe.de/ins/th/prj/wif/fil/th5023035.htm

วันพุธที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552
http://www.goethe.de/ins/th/prj/wif/fil/th5078586.htm

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2552
http://www.goethe.de/ins/th/prj/wif/fil/th5149918.htm

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552
http://www.goethe.de/ins/th/prj/wif/fil/th5155006.htm

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2552
http://www.goethe.de/ins/th/prj/wif/fil/th5155358.htm

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2552
http://www.goethe.de/ins/th/prj/wif/fil/th5160015.htm

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2552
http://www.goethe.de/ins/th/prj/wif/fil/th5160476.htm

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2552
http://www.goethe.de/ins/th/prj/wif/fil/th5160555.htm

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2552
http://www.goethe.de/ins/th/prj/wif/fil/th5160964.htm

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2552
http://www.goethe.de/ins/th/prj/wif/fil/th5171742.htm

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2552
http://www.goethe.de/ins/th/prj/wif/fil/th5172102.htm

ยกตัวอย่างเช่น
เรื่องจริงหรืออิงนิยาย
ผู้กำกับ: Jim Franks
ผู้อำนวยการสร้าง: Brook Lapping for the European Space Agency
ชื่อเดิม: Science Fiction – Science Fact
ปีที่สร้าง: 2551
ประเทศ: ยุโรป

นักวิทยาศาสตร์และนักวิศวกรหลายท่านได้รับแรงบันดาลใจและความคิดจากนวนิยาย วิทยาศาสต์จนนำไปสู่การออกแบบและรังสรรค์ยานอวกาศของจริงขึ้นเส้นขนานกัน ระหว่างบทประพันธ์และพัฒนาการกิจกรรมต่างๆของสิ่งมีชิวิตที่มีอยู่จริงในโลก อวกาศสนับสนุนข้อมูลให้แก่ “Space-in-Byte”บทเรียนอันล่าสุดในรูปแบบวิดิโอของอีเอสโอที่ซึ่งได้รับแรง บันดาลใจจากนักประพันธ์นวนิยายวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงหลายท่าน ในภาพยนตร์จะเปรียบเทียบให้เห็นถึงสถานีอวกาศในนิยายกับสถานีอวกาศที่มีอยู่จริง

วันเวลาสถานที่ฉาย
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 10.00–11.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) เอกมัย
วันพุธที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 14.30–15.30 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) BTS เอกมัย
วันพุธที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 10.30–11.30 น. สสวท อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
วันพุธที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 11.45–12.00 น. อุทยานการเรียนรู้ TK park
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2552 10.00–11.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 13.30–14.30 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2552 10.00–11.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2552 14.30–15.30 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2552 10.00–11.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2552 13.30–14.30 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ใส่ความเห็น