เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2556

poster
เตรียมพบกับงาน “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2556
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2556

ด้วยแนวคิด “เรามอบความรู้คู่ความบันเทิง” โดยในปีนี้มาในหัวข้อ “พลังงาน” (Energy)
โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มีสถานที่จัดฉาย 2 ที่ คือ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า และ จัตุรัสวิทยาศาสตร์จามจุรี อาคารจามจุรีสแควร์

ผู้สนใจเข้าชมภาพยนตร์และร่วมกิจกรรมในงานเทศกาลฯ สามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ โทรศัพท์ 02-577-9999 ต่อ 2108 หรือ โทรสาร 02-5779911

แหล่งข้อมูล
http://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=804

ใส่ความเห็น