เสวนา: จะอยู่อย่างไรในโลกร้อนๆ

ใบปิด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ
และ ชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทย
ขอเชิญฟังการเสวนา เรื่อง

จะอยู่อย่างไรในโลกร้อนๆ

  • ชมสารคดีเรื่อง An Inconvenient Truth โดยอดีตรองประธานาธิบดี อัลกอร์ แห่งสหรัฐอเมริกา เจ้าของรางวัลโนเบลสาขา สันติภาพ ปี 2007
  • รับฟังข้อมูลร้อนๆเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนจาก รศ.ดร. ชัยวัฒน์ คุประตกุล

ดำเนินรายการโดย วรากิจ เพชรน้ำเอก

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 13:00 น.
ณ ห้องประชุม 100 ปี (เปลี่ยนห้อง ครับผ้ม)
ณ ห้องโสตฯ อาคาร ๖ บริเวณ ๑
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
137 ซ.เพชรเกษม 19 ถ.เพชรเกษม แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

แผนที่

  • รศ.ดร. ชัยวัฒน์ คุประตกุล ขณะบรรยาย
  • ผู้ฟัง

หนึ่งความเห็นบน “เสวนา: จะอยู่อย่างไรในโลกร้อนๆ”

ใส่ความเห็น