ประกวดเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ รางวัลมติชน ปี3

จัดต่อเนื่องไม่ให้ขาดตอน การประกวดเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ รางวัลมติชน ปี3 เริ่มอีกแล้วครับท่าน หลังจากเพิ่งประกาศผลการประกวดของปี 2 ไปแหม็บๆ กติกามีดังนี้ครับ

1. เนื้อหาต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องวิทยาศาสตร์ทุกสาขาอย่างชัดเจน พิมพ์เป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4

2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานใหม่ ไม่ลอกเลียน แปล หรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น รวมทั้งไม่เคยเผยแพร่ในสื่อรูปแบบใดมาก่อน

3. ไม่จำกัดคุณสมบัติผู้ส่งงานเข้าประกวด ทั้งอายุ วัย เพศ ระดับการศึกษา และภูมิลำเนา ผู้สั่งเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์เข้าประกวด สามารถส่งได้ไม่เกิน 1 คนต่อ 1 เรื่อง

4. รางวัลเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ ชนะเลิศ 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ 30,000 บาท (2 รางวัล)

เปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 – 30 เมษายน 2557 ส่งได้ที่ กองบรรณาธิการมติชนสุดสัปดาห์ เลขที่ 12 ถ.เทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900 หรือทางอีเมล์ : weekly_matichon@hotmail.com

เรื่องที่เข้ารอบจะเริ่มตีพิมพ์ในมติชนสุดสัปดาห์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2557 และประกาศผลประมาณต้นปี 2558

นอกจากนั้น ยังมีการประกวดเรื่องสั้นทั่วไปและกวีนิพนธ์ด้วยครับผม อ่านรายละเอียดได้ทางหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ฉบับวันที่21-27 กุมภาพันธ์ 2557 คอลัมน์ “ขอแสดงความนับถือ” หน้า 4 ครับ

 

ใส่ความเห็น