เกี่ยวกับเรา

ชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทย

วัตถุประสงค์ของชมรม
ส่งเสริม การอ่าน การเขียน และการยอมรับ นิยายวิทยาศาสตร์ ในประเทศไทย

ชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทย เกิดขึ้นโดย ผู้ที่นิยมชมชอบ ในเสน่ห์แห่งจินตนาการของนิยายวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่ง ได้ร่วมกันก่อตั้งชมรมฯขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2548 โดยมีท่านรศ.ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล หรือที่ชาวไซ-ไฟรู้จักกันดีในนาม “ชัยคุปต์” ดำรงตำแหน่งประธานชมรมฯคนแรก พร้อมกับการเกิดขึ้นของนิตยสารไซ-ไฟเล่มเล็กๆเล่มหนึ่งบนแผงหนังสือ “Amazing Universe” ถึงแม้ว่านิตยสารเล่มนี้จะต้องยุติลงในระยะเวลาอันสั้น แต่ก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ใครต่อใครอีกหลายคน ที่จะช่วยกันสร้างสรรค์ นิยายวิทยาศาสตร์ของไทย ให้พัฒนาทัดเทียมกับ นิยายวิทยาศาสตร์ของต่างประเทศ ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ

ปัจจุบัน วรากิจ เพชรน้ำเอก ได้รับเลือกจากคณะกรรมการบริหารให้เป็นประธานชมรมฯคนที่ 2 โดยท่านรศ.ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล เป็นกรรมการที่ปรึกษา ซึ่งทางชมรมฯ ได้พยายามที่จะทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เป้าหมายของสมาชิกชมรมฯกว่า 300 คนบรรลุผลตามนโยบายที่ได้วางไว้

ชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทยได้พยายามจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งๆที่ขาดแคลนเงินทุน โดยได้จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ประกอบการเสวนาหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์” ซึ่งได้จัดมาแล้วถึง 4 ครั้ง นอกจากนั้นยังได้จัดทำนิตยสารทำด้วยมือ Sci-Fi Club รายสองเดือน เพื่อมอบให้กับผู้มีอุปการะคุณแก่ทางชมรมฯ ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกอุปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนทางการเงินให้แก่ชมรมฯปีละ 400 บาท นอกจากนั้นยังมีจุลสารรายสะดวก Sci-Fi Special สำหรับแจกฟรีแก่สมาชิกทุกท่าน เมื่อทางชมรมฯมีกิจกรรมที่ต้องการประชาสัมพันธ์

ผู้ที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกของชมรมฯ สามารถสมัครเป็นสมาชิกประเภทสามัญ (ไม่ต้องเสียค่าสมาชิก) สมาชิกอุปถัมน์ หรือสมาชิกนิตยสาร Sci-Fi Kids สามารถส่งชื่อที่อยู่ไปได้ที่ “ชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทย” 908 ซ.เทอดไท ถ.เทอดไท ตลาดพลู ธนบุรี กทม.10600 หมายเลขโทรศัพท์ (02) 472-6480 โทรสาร (02) 466-6235 หรือ e.mail : tsfg_news@yahoo.com

และชำระเงินค่าสมาชิกผ่านบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดพลู ชื่อบัญชี นายวรากิจ เพชรน้ำเอก เลขที่บัญชี 115-4-06023-8

  • ท่าน ประธานและ ทางขึ้น
  • ทางเข้า
  • โต๊ะทำงาน
  • คลังแห่งจินตนาการ และ ความรู้

ใส่ความเห็น