โครงการ BRAND’S Gen ฉลาดคิดแบบคนรุ่นใหม่ ปี 2 (2552)

ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะค่ะ

 

โครงการ BRAND’S Gen ฉลาดคิดแบบคนรุ่นใหม่ ปี 2 (2552)

เปิดรับกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีพลังความคิด ความสามารถและอยากแสดงออกผ่านผลงานให้ผู้อื่นได้รับรู้ โดยการส่งผลงานหรือผลวิจัยมาร่วมโครงการ ให้คณะกรรมการได้คัดเลือกหาโครงงานที่น่าสนใจ ผู้ผ่านเข้ารอบจะได้เข้าร่วม BRAND’S Gen Workshop กับผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จจากสาขาต่าง ๆ เพื่อนำความรู้เพิ่มเติมกลับไปพัฒนาโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นชิ้นงานต้นแบบเพื่อประกวดในรอบตัดสิน ผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

ประเภทการเข้าประกวด
1.Innovation Inventor
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาทิ การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ การสร้างทฤษฎีอธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
2.Creative Arts
ประกวดโครงงานทางสายศิลปะที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก อาทิ สารคดี หนังสั้น ศิลปะประยุกต์ งานโฆษณา งานออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบเว็ปไซต์ ฯลฯ
อ่านเพิ่มเติม “โครงการ BRAND’S Gen ฉลาดคิดแบบคนรุ่นใหม่ ปี 2 (2552)”