Michael Crichton เสียชีวิต ด้วยวัย 66 ปี

ข่าวล่ามาช้า
นับเป็นการสูญเสียในวงการ นิยายวิทยาศาสตร์ อีกครั้ง
เมื่อ Michael Crichton เจ้าของผลงาน Jurassic Park ที่ทุกคน(น่าจะ)รู้จัก ได้เสียชีวิตลงด้วยวัยเพียง 66 ปี
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 ที่ผ่านมา
เข้าเยี่ยมชม website ของเขา

ใส่ความเห็น