บรรยากาศงาน “เสวนา 46 ปี Star Trek แรงบันดาลใจจากจักรวาล”

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2555
ณ ห้องประชุมกาลิเลโอ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จามจุรีสแควร์ ชั้น 4 สามย่าน
พลพรรคเหล่าเทร็คกี้ไทย รวมตัวกันเป็นล่ำเป็นสัน
(trekkie-thai)

ก่อนเริ่มงานเสวนา ต้นหน บีมลงมาสำรวจพื้นที่
หน่วยซ่อมบำรุง ปรึกษาเรื่องการซ่อมแซมยานเริ่มงาน กัปตันอ่านปูมการเดินเรือ (Captain’s Log, Stardate 43125.8)
และ เสวนาหลังชมบันทึกการเดินทาง

ปิดงานเสวนา
บันทึกภาพเป็นที่ระลึก

แบบจำลองยาน

ขอขอบคุณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จามจุรีสแควร์ ผู้เอื้อเฟื้อสถานที่ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมาย
ขอขอบคุณ อ.ชนินทร วรรณวิจิตร, คุณนุ้ย, คุณบิงโก
ขอขอบคุณ รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล และพิธีกรทุกท่าน
ขอขอบคุณ ดร.ยรรยง เต็งอำนวย, อ.เจษฎา เด่นดวงปริพันธ์ และ ผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่าน
ขอบคุณครับ

โดยกลุ่ม เทร็คกี้-ไทย (trekkie-thai)

ใส่ความเห็น