ขอเสียง

สวัสดีครับ ขอความแตกต่างและมุมมองของท่านนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร

ในหัวข้อเรื่อง  นิยายวิทยาศาสตรต่างจากเกมส์แนววิทยาศาตร์อย่างไร (ขอเกมส์ พีซี เป็นหลักครับ)