Conflict ในตัวละครหลักกับปัญหา Problem ที่ตัวละครต้องเจอ

ผมสงสัยอยู่อย่างนึงครับ

Conflict ในตัวละครหลักกับปัญหา Problem ที่ตัวละครต้องเจอมันอันเดียวกันไหม?

จำเป็นไหมที่ทุกครั้ง เรื่องจะต้องมีปัญหาให้ตัวละครแก้

รบกวนยกตัวอย่างให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ

 

ยูเรนัส