ประกวดการ์ตูนไซ-ไฟ

ประกวดการ์ตูนไซไฟครั้งแรกของไทย

มูลนิธิสยามกัมมาจล ร่วมสนับสนุน สวทช.และสมาคมการ์ตูนไทย จัดโครงการประกวดการ์ตูนไซไฟครั้งแรกในประเทศไทย หวังส่งเสริมเยาวชนคิดเป็นทำเป็น สร้างสรรค์การ์ตูนวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลสู่สากล

สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วม โครงการประกวดการ์ตูนไซไฟไทย ก้าวไกลสู่สากล ครั้งที่ 1 (Sci-Fi Comic Contest) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์และบล็อกของมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ www.scbfoundation.com และ www.okkid.net ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคมนี้ เป็นต้นไป

http://www.scbfoundation.com/news_info_detail_th.php?cat_id=1&nid=367
http://www.scbfoundation.com/download/news/news_100852.zip

ดร.กฤษฎ์ชัย