งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 23

“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์”

18-24 สิงหาคม พ.ศ.2555
ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)
928 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
รายละเอียด

16-18 สิงหาคม 2555
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียด

16-18 สิงหาคม 2555
ณ คณะวิทยาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
รายละเอียด

17-31 สิงหาคม 2555 (ยกเว้นวันที่ 22 สิงหาคม)
ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
รายละเอียด
ดูรูปประกอบ
อ่านเพิ่มเติม “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 23”