การประชุมกรรมการชมรม ณ จามจุรีสแควร์ เมื่อวันที่ 14มิถุนายน 2557

บรรยากาศการประชุม
โดยมีความคืบหน้า ของการจัดละครของกลุ่มหน้ากากเปลือย (ละคร sci-fi) และ แผนงาน sci-fi day
โดยมีคุณ นินาท บุญโพธิ์ทอง และคุณ ณัฐพงศ์ ฉ่ำมาลัย เข้าร่วมประชุมด้วย

อาวุธประจำกาย

บรรยากาศการประชุม

บรรยากาศการประชุม

การประชุมกรรมการ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ณ จตุรัสจามจุรี

คุยกันเรื่อง sci-fi day และ ความคืบหน้าของงานละคร ครับDSCN2014

การประชุมกรรมการ 2มีนาคม และการประชุมกับกลุ่มหน้ากากเปลือยในวันที่ 8มีนาคม

เป็นการประชุม ณ บ้านพิพิธภัณฑ์ ครับ
วันที่ 2 มีนาคม เป็นการพูดคุยกันถึงแผนการทำงานในปีนี้ คือ งาน Sci-Fi Day
และวันที่ 8มีนาคม คุณนินาท บุญโพธิ์ทอง จากกลุ่มหน้ากากเปลือย ได้มาร่วมคุยแผนงานเกี่ยวกับละคร sci-fi ที่ทางกลุ่มหน้ากากเปลือยจะจัดขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่น่าสนุกมากๆครับ
มีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะแจ้งมาเป็นระยะ นะครับ

การประชุมกรรมการ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556

การประชุมกรรมการ เพื่อกำหนดแผนงานในปีหน้า (2557) และสรุปกิจกรรมที่ผ่านมา
โดยปีหน้าจะมีกิจกรรมหลักอยู่สองกิจกรรม คือการอบรมงานเขียน และ Sci-Fi Day ครับผม

การประชุมกรรมการวันที่ 1 กันยายน 2556

สรุปและหาข้อปรับปรุงแก้ไข กิจกรรมที่ผ่านมา ครับ
ขอขอบคุณร้านพี่วรากิต และ บ้านพิพิทธภัณฑ์