อบรมเชิงปฎิบัติการณ์ “มือใหม่ sci-fi”

drawing

ชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทย
ขอเชิญผู้สนใจการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์
เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการณ์ “มือใหม่ sci-fi”

ในวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556 เวลา 10:00 – 17:00
ณ ห้องประชุมกาลิเลโอ จตุรัสวิทยาศาสตร์ ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์

โดยจะเน้นไปที่การคิด plot นิยายวิทยาศาสตร์ ด้วย “what if …”
โดยใช้กลุ่มคำ จะเกิดอะไรขึ้น ถ้า, เกิดขึ้นได้อย่างไร, เล่าทำไม และ เล่าอะไรบ้าง
พร้อมตัวอย่างและการทดลองปฎิบัติจริง
อ่านเพิ่มเติม “อบรมเชิงปฎิบัติการณ์ “มือใหม่ sci-fi””