เพียงความคิด

เขานั่งคิด ฉับพลันความคิด ก็ปรากฎเป็นความจริง

เพราะเครื่องมือวิเศษอย่างหนึ่งที่ทำให้ความคิดของเขา

กลายเป็นความจริง แต่เขาก็ไม่วายทุกข์กับความคิด

เพราะเขาไม่สามารถคุมความคิดให้ไปในทางดีๆได้

สุดท้ายเขาก็นั่งลงกำหนดลมหายใจเข้าออก

จนใจของเขาสงบ จากนั้นเขาก็เริ่มที่จะคุมความคิดได้

และเขาก็เริ่มมีความสุขขึ้นมาเพราะว่าเขาเอาชนะใจ

ที่ใฝ่ต่ำที่เป็นความคิดชั่วได้ คนเราจะดีต้องคิดดีก่อน

แล้วทำดี  อย่าลืมความดี ให้ทำเอาไว้มากๆๆๆ ครับ

สุดท้ายนี้หวังว่าเราจะสามารถเอาชนะความชั่วในตัวเรา

ได้นะ ความชั่วในผู้อื่นเราเห็นง่ายส่วนของเราบางที

ต้องมีคนมาบอก เรา  เราก็ต้องขอบคุณเขา

ที่กรุณาบอกให้เรา

หวังใจว่าคงเจอใครที่คอยบอกเราว่า  อันนี้ดี อันนี้ไม่ดี