นักล่าหน้าหยกกับสาวน้อยจอมจุ้น (เกริ่นนำ)

 

นักล่าหน้าหยกกับสาวน้อยจอมจุ้น [Gap]

เป็นเรื่องสั้น แนวผจญภัย ในปีพุทธศักราช ๔๕๕๒ เป็นเรื่อง สมมุติ ที่แต่งขึ้น มีแนวคิดจาก ความสมดุลย์ ที่ทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อความอยู่รอด ให้ห่างจากความเสื่อม ทั้งจาก ด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และจาก กองโจรสากลทั่วโลก ที่คอยสร้างสถานการณ์เพื่อหวังรวบรวมโลกให้เป็นของตน ในทุกวิถีทาง

ด้านภูมิประเทศ

เปลือกโลกได้สไลด์มารวมกันเป็นแผ่นดิน ๒ ผืนใหญ่ ส่วนหมู่เกาะที่ต่างๆก็เช่นกัน ไหลมาใกล้แผ่นดินใหญ่

เนื่องจากปรากฎการณ์ธรรมชาติ ทางฝั่งตะวันตกได้แก่ประเทศจักรกล มีขนาดพื้นที่ประมาณ ๔ ใน ๑๐ ส่วน ส่วนอีกฝั่งได้แก่ประเทศน้อยใหญ่ ที่สไลด์มารวมกัน หลายเผ่าพัน หลายวัฒนธรรม ประมาณ ๖ ใน ๑๐ ส่วน ปะปนกันเป็นผืนใหญ่ แต่ก็มีขอบเขตของประเทศตนอยู่ รวมเรียกกันว่า ประเทศสากล ทั้งสองฝั่งมีภาษาใช้ร่วมกัน และภาษาท้องถิ่นเดิมของตน ของในแต่ละท้องที่

อย่างไรก็ตาม ทั้งหมด มีแนวทางร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อความสมดุลของสังคมโลก ภายหลังจากเกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ ทำให้ทุกฝ่ายตัดสินใจหารือร่วมกันอย่างจริงจัง คือมุ่งเน้นที่ การพัฒนา อย่างมุ่งมั่นใน ‘ ๓ ลักษณะ ‘ โดยทั้ง ๓ ลักษณะ เกื้อกูลกันเพื่อความอยู่รอด จากสภาพแวดล้อม ของธรรมชาติ และกลุ่มกองโจรสากล ที่หลบซ่อนวางแผน และดำเนินการ เพื่อรวบรวมโลกให้เป็นหนึ่งเดียว ระบบเดียว ภายใต้การดูแล ตามแนวความคิดขวาจัด ของกลุ่มตน เหมือนกับชนเผ่าสมัยโบราณ ที่พยายามทำสงครามเพื่่อยึดครอง และขยายอนาเขตของตน ใช้ความเข้มแข็งทางทหารเพื่อปกครองไม่ให้มี ความ

ขัดแย้งหรือสงครามเกิดขึ้นอีก แต่ตนเอง ก็เป็นผู้ก่อสงคราม สร้างความเดือดร้อน ให้แก่ผู้คนที่่ไม่รู้เรื่อง รู้ราว เช่นกัน เริ่มต้นด้วยเจตนารมณ์ที่ดี แต่ไม่ยาวนานพอที่จะรวบรวมได้หมด พอตนเองหมดอายุขัย ตามธรรมชาติ ก็ขาดความต่อเนื่อง ไม่มีคนที่มีคุณสมบัติมากพอ และมีเจตนารมณ์เดียวกัน จะมาสานต่อให้สำเร็จได้

ด้านสังคม

แบ่งเป็น ๓ ลักษณะอย่างชัดเจน ตามเขตที่อยู่อาศัย บางส่วนย้ายที่อยู่อาศัย ตามความชอบ,การแต่งงาน

ลักษณะแรก

พัฒนาด้านเทคโนโลยี และเศรษฐกิจ ครึ่งหนึ่ง ของประชากรทั้งหมด

ลักษณะที่สอง

พัฒนาด้าน อนุรักษณ์ และ ฟื้นฟู ธรรมชาติ ให้สภาวะบนโลกกลับมาเกิดความสมดุลย์อีกครั้ง จึงเปรียบเหมือน ครัวของโลก สำหรับกลุ่มนี้ มีสัดส่วน ๔ ใน ๑๐ ส่วนของประชากรทั้งหมด

ลักษณะที่สาม

พัฒนาทางด้านจิตใจส่วนมากจะเคร่งครัดในการ ฝึกฝนตนเองเพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์ กลุ่ม นี้จึงเป็นที่สงบ เป็นแหล่ง เผยแพร่ หลักปฏิบัติเพื่อความสงบสุขของโลก

 

ส่วนลักษณะที่ไม่ได้ร่วมหารืออีกฝ่าย คือกลุ่มกองโจรสากล ที่ยังยึดแนวทางเดิม เพื่อรวบรวมแผ่นดิน โดยการใช้กำลังการซุ่มโจมตีแบบกองโจร ทำให้ผู้คนมีบางกลุ่ม ทยอยอพยพ เปลี่ยนถิ่นฐานเพื่อหนีความรุนแรง จากการถูกซุ่มยิง หรือ วางระเบิด ตามสถานที่ต่างๆ

 

ด้วยเหตุนี้องค์กรสากล เพื่อไล่ล่าและจับกุม กองโจรสากลเหล่านี้ จึงได้ถูกตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๔๕๓๒ ในแต่ละประเทศได้ส่งงบประมาณและ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละสาขา เพื่อมาดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ขององค์กร และเนื่องจากกลุ่มกองโจรมีจำนวนมาก กระจายกันอยู่อย่างไม่รู้ทิศทาง จึงได้ มีการว่าจ้างบริษัทเอกชน ทั้งรายย่อย และรายใหญ่ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน การไล่ล่าและจับกุมโดยเฉพาะ กระจายกันดูแลพื้นที่ในแต่ส่วน เพื่อเจรจาต่อรองสร้างสันติหรือกระทั่งขัดขวางการทำงานของกลุ่มกองโจรสากล ไม่ให้สร้างความเดือดร้อน แก่ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ

 

บ้านนายดอย

แปลนบ้าน นายดอย

บ้านบนต้นไม้5 ต้น สูงประมาณ 4 เมตร อยู่ในกลุ่มบ้านพักผ่อนสำหรับท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ ริมน้ำตก และทะเลสาป ในประเทศไตรย อยู่ในกลุ่มฝั่งตะวันออก หรือ ประเทศสากล เป็นลักษณะที่สอง คือเน้นฟื้นฟู และอนุรักษ์ธรรมชาติ นายดอย พนักงานบริษัทเอกชน ‘บริษัทดำรงธรรม‘ ที่รับดำเนินการไล่ล่า กลุ่มกองโจรสากล มีความเชี่ยวชาญทางด้าน อากาศ ตัวบ้านมีไฟฟ้า,ประปา ระบบสื่อสารจากพลังงานธรรมชาติ ทั้งหมด มีห้องทำงานและ ห้องทดลอง รายละเอียด จะขยายให้ดูอีกครั้ง

สิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่าง มาจากพลังงานธรรมชาติ ทั้งหมด แต่เขากลับ รู้สึกว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้สิ่งต่างๆเหล่านั้น ด้วยความนึกคิดส่วนตัว หลังจากการฝึกปฏิบัติธรรมโดยวิธีเจริญสติอย่างต่อเนื่อง ตามหลักเพื่อความพ้นทุกข์ ของศาสนา

 

4 ความเห็นบน “นักล่าหน้าหยกกับสาวน้อยจอมจุ้น (เกริ่นนำ)”

ใส่ความเห็น