วิวัฒนาการหุ่นยนต์

ผมเขียน ร็อบบี้ เรื่องสั้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์เรื่องแรกขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม ปีค.ศ.1939 ตอนนั้นผมมีอายุเพียงแค่ 19 ปีเท่านั้น

เพื่อที่ทำให้มันแตกต่างจากเรื่องเกี่ยวกับหุ่นยนต์เรื่องอื่นๆ ซึ่งถูกเขียนขึ้นก่อนหน้านี้  ผมตั้งใจสร้างหุ่นยนต์ในแบบของผมเอง   พวกเขาจะไม่มีลักษณะที่จะทำให้มนุษย์โกรธแค้น  พวกเขาไม่ใช่ตัวอย่างของความพยายามของมนุษย์ที่จะล่วงล้ำเข้าไปในงานของพระเจ้า  พวกเขาจะไม่กลายเป็นหอคอยแห่งบาเบลแห่งใหม่ที่ต้องถูกสำเร็จโทษในภายหลัง

ไม่แม้แต่จะมองให้หุ่นยนต์เป็นเพียงชนชั้นสอง   พวกเขาจะไม่ใช่สิ่งที่น่าสงสารซึ่งถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็ถูกประหัตประหารอย่างไร้ซึ่งความยุติธรรม  เฉกเช่นเรื่องของอีสปที่เขียนถึงพวกยิว คนดำหรือชนชั้นอื่นๆ ในสังคม

 —ไอแซค อาซิมอฟ—
บางตอน จาก “My Robots”

กฎ 3 ข้อของหุ่นยนต์

  1. หุ่นยนต์จะต้องไม่ทำร้ายมนุษย์ หรือ นิ่งเฉยปล่อยให้มนุษย์ตกอยู่ในอันตราย
  2. หุ่นยนต์ต้องเชื่อฟังคำสั่งของมนุษย์ ตราบเท่าที่คำสั่งนั้นไม่ขัดกับกฎข้อที่ 1.
  3. หุ่นยนต์ต้องรักษาสภาพความคงอยู่ของตน ตราบเท่าที่การกระทำนั้นไม่ขัดกับกฎข้อที่ 1 และ 2

อ้างอิงจาก คู่มือหุ่นยนต์ศาสตร์
ฉบับแก้ไขครั้งที่ 56th ค.ศ. 2058

วิวัฒนาการกฎของหุ่นยนต์

ค.ศ. 2029 บรรษัทหุ่นยนต์และมนุษย์กลแห่งสหรัฐฯ ทำการดัดแปลงกฎข้อที่ 1  โดยระบุไว้เพียงแค่ว่า
หุ่นยนต์จะต้องไม่ทำร้ายมนุษย์
อ้างอิงจาก  “เนสเตอร์ 10” (ข้าคือหุ่นยนต์#1; ธีรวินท์) :  “Little Lost Robot” (I, Robot)
ค.ศ. 2052 ซูซาน เคลวิน แสดงความคิดเห็นถึงการมีอยู่ของกฎข้อที่ศูนย์ขึ้นเป็นคราแรกว่า
เครื่องจักรจะต้องไม่ทำร้ายมนุษยชาติ หรือนิ่งเฉยปล่อยให้มนุษยชาติต้องตกอยู่ในอันตราย”    กฎข้อแรกถึงข้อที่สามควรถูกปรับเปลี่ยนตามให้สอดคล้องกัน.
อ้างอิงจาก  “เครื่องจักร” (ข้าคือหุ่นยนต์#1; ธีรวินท์) : “The Evitable Conflict” (I, Robot)
ค.ศ. 5022 อีลีจาห์ เบลีย์ แย้งว่า กฎข้อที่หนึ่งมีข้อผิดพลาด และให้ความเห็นว่าน่าจะถูกระบุไว้ว่า
ภายใต้การรับรู้, หุ่นยนต์จะไม่ทำสิ่งใดที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ หรือนิ่งเฉยปล่อยให้มนุษย์ตกอยู่ในอันตราย” มากกว่า
อ้างอิงจาก  นครสุริยะ;ประหยัด โภคะฐิติยุกต์: The Naked Sun
ค.ศ. 5222 ห.จิสการ์ด เพิ่มกฎข้อที่ศูนย์ให้อยู่เหนือกฎของหุ่นยนต์ดั้งเดิมสามข้อ โดยระบุว่า
หุ่นยนต์จะต้องไม่ทำร้ายมนุษยชาติ หรือนิ่งเฉยปล่อยให้มนุษยชาติ ต้องตกอยู่ในอันตราย
กฎข้อแรกถึงข้อที่สามควรถูกปรับเปลี่ยนตามให้สอดคล้องกัน.
อ้างอิงจาก  นครหุ่นยนต์; ระเริงชัย: Robot and Empire
หลังสถาปนาแห่งปฐมภพ ภพมีชีวิต ปฐมภพ (หรือภพไกอา) ได้ปรับกฎข้อแรกให้สอดคล้องกับปรัชญาแห่งตน โดยระบุไว้ว่า
ปฐมภพจะต้องไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิต หรือนิ่งเฉยปล่อยให้สิ่งมีชีวิตตกอยู่ในอันตราย
อ้างอิงจาก  สถาบันสถาปนาและปฐมภพ; ทศพล : Foundation’s Edge

วิวัฒนาการของหุ่นยนต์ในจักรวาลหุ่นยนต์ของไอแซค อาซิมอฟ

ปีศักราชที่ Title (Published Books) /  ชื่อเรื่อง (หนังสือ; ผู้แปล) 
ค.ศ.1995 “Fault-Intolerant”
“ผิดพลาด” (ไม่เคยตีพิมพ์; ดีเมอร์เซล)
ค.ศ. 1995 A Boy’s Best Friend” (The Complete Robot)
“เพื่อนรัก” (ไม่เคยตีพิมพ์; ดีเมอร์เซล)
ค.ศ. 1998 Robbie” (I, Robot; The Complete Robot; Robot Visions)
“ร็อบบี้ที่รัก” (ข้าคือหุ่นยนต์#1; ธีรวินท์)
ค.ศ. 2006 Robot AL-76 Goes Astray” (The Rest of the Robots; The Complete Robot)
หุ่นยนต์เอแอล-76 พลัดถิ่น” (ข้าคือหุ่นยนต์#2; กุลติ)
ค.ศ. 2010 Insert Knob A in Hold B” (Nightfall and Other Stories)
“จับปุ่มเอใส่ช่องบี” (สายเลือดดวงดาว; ชัยคุปต์)
ค.ศ. 2015 Runaround” (I, Robot; The Complete Robot; Robot Visions)
สมดุล” (ข้าคือหุ่นยนต์#1; ธีรวินท์)
ค.ศ. 2015 Reason” (I, Robot; The Complete Robot; Robot Visions)
“่หุ่นยนต์เจ้าปัญญา” (ข้าคือหุ่นยนต์#1; ธีรวินท์)
ค.ศ. 2016 Catch That Rabbit” (I, Robot; The Complete Robot)
พยุหะหุ่นยนต์” (ข้าคือหุ่นยนต์#1; ธีรวินท์)
ค.ศ. 2016 “Safety First” by Johnny Pez
ค.ศ. 2021 Liar!” (I, Robot; The Complete Robot; Robot Visions)
“เฮอร์บี้” (ข้าคือหุ่นยนต์#1; ธีรวินท์)
ค.ศ. 2023 Satisfaction Guaranteed” (The Rest of the Robots; The Complete Robot; Earth Is Room Enough)
รับประกันคุณภาพ” (ข้าคือหุ่นยนต์#2; กุลติ)
ค.ศ. 2024 “Balance” by Mike Resnick (Foundation’s Friends)
ค.ศ. 2025 Lenny” (The Rest of the Robots; The Complete Robot; Robot Visions)
เลนนี่” (ข้าคือหุ่นยนต์#2;กุลติ)
ค.ศ. 2026 “Blot” by Hal Clement (Foundation’s Friends)
ค.ศ. 2029 Little Lost Robot” (I, Robot)
“เนสเตอร์ 10” (ข้าคือหุ่นยนต์#1; ธีรวินท์)
ค.ศ. 2030 Escape!” (I, Robot)
การเดินทางระหว่างดวงดาว” (ข้าคือหุ่นยนต์#1; ธีรวินท์)
ค.ศ. 2031 Cal” (Gold)
ค.ศ. 2032 Evidence” (I, Robot; The Complete Robot; Robot Visions)
หลักฐาน” (ข้าคือหุ่นยนต์#1; ธีรวินท์)
ค.ศ. 2032 “PAPPI” by Sheila Finch (Foundation’s Friends)
ค.ศ. 2033 Risk” (The Rest of the Robots; The Complete Robot)
เสี่ยง” (ข้าคือหุ่นยนต์#2;กุลติ)
ค.ศ. 2034 Galley Slave” (The Rest of the Robots; The Complete Robot; Robot Visions)
ทาสต้นฉบับ” (ข้าคือหุ่นยนต์#2;กุลติ)
ค.ศ. 2035 First Law” (The Rest of the Robots; The Complete Robot)
“กฎข้อที่ 1” (ข้าคือหุ่นยนต์#2;กุลติ)
ค.ศ. 2036 “Plato’s Cave” by Paul Anderson (Foundation’s Friends)
ค.ศ. 2052 The Evitable Conflict” (I, Robot; The Complete Robot; Robot Visions)
เครื่องจักร” (ข้าคือหุ่นยนต์#1;ธีรวินท์)
ค.ศ. 2052 “Point of View”  (The Complete Robot)
“มุมมองที่ต่างกัน” (ไม่เคยตีพิมพ์; ดีเมอร์เซล)
ค.ศ. 2055 “Robot Dreams” (Robot Dreams)
“ความฝันของหุ่นยนต์” (ไม่เคยตีพิมพ์; ดีเมอร์เซล)
ค.ศ. 2058 I, Robot (I, Robot)
ข้าคือหุ่นยนต์” (ข้าคือหุ่นยนต์#1; ธีรวินท์)
ค.ศ. 2063 Feminine Intuition” (The Complete Robot; Robot Visions; The Bicentennial Man and Other Stories)
“เจน” (กาแลคซี่#8; วัชรกฤษณ์ นพคุณ)
ค.ศ. 2065 “The Fourth Law of Robotics” by Harry Harrison (Foundation’s Friends)
ค.ศ. 2090 “Christmas Without Rodney” (Robot Visions)
“คริสต์มาสที่ปราศจากร็อดนีย์” (ไม่เคยตีพิมพ์; ดีเมอร์เซล)
ค.ศ. 2120 “Kid Brother” (Gold)
ลูกรัก” (ไม่เคยตีพิมพ์; ดีเมอร์เซล)
ค.ศ. 2140 Robots in Time by William F. Wu (six volumes)
1. Predator
2. Marauder
3. Warrior
4. Dictator
5. Emperor
6. Invader
ค.ศ. 2150 “Light Verse” (Buy Jupiter and Other Stories; The Complete Robot; Robot Dreams)
ค.ศ. 2170 “Too Bad!” (Robot Visions)
“ผิดคาด” (ไม่เคยตีพิมพ์; ดีเมอร์เซล)
ค.ศ. 2180 “That Thou Art Mindful of Him” (The Bicentennial Man and Other Stories; The Complete Robot)
“ฤาเจ้ารู้ มนุษย์นั้นเป็นฉันใด?” (กาแลคซี่#9; อัทธา เอี่ยมวนานนทชัย)
ค.ศ. 2200 “Carhunters of the Concrete Prairie” by Robert Sheckley (Foundation’s Friends)
ค.ศ. 2160-2360 “The Bicentennial Man” (The Bicentennial Man and Other Stories)
“มนุษย์สองร้อยปี” (มนุษย์สองร้อยปี; ชัยคุปต์, ข้าคือหุ่นยนต์#1; ชัยคุปต์)
 
ค.ศ. 2425 “Mother Earth” (The Early Asimov)
“ปฐมภพ” (กาแลคซี่#8; วศิน เพิ่มทรัพย์/ อนิรุทธิ์ รัชตะวราห์)
ค.ศ. 3421 The Caves of Steel
นครโลหะ; ระเริงชัย
ค.ศ. 3422 The Naked Sun
นครสุริยะ; ประหยัด โภคะฐิติยุกต์
ค.ศ. 3423 “Mirror Image” (The Best of Isaac Asimov; The Complete Robot; Robot Visions)
“ปรัศวภาควิโลม” (อณู 401; วิทิต บรรจง)
ค.ศ. 3424 “Strip-Runner” by Pamela Sargent (Foundation’s Friends)
ค.ศ. 3424 The Robots of Dawn
นครอรุณรุ่ง; กุลติ
ค.ศ. 3604 Robot City (six volumes)
1. Odyssey by Michael P. Kube-McDowell
2. Suspicion by Mike McQuay
3. Cyborg by William F. Wu
4. Prodigy by Arthur Byron Cover
5. Refuge by Rob Chilson
6. Perihelion by William F. Wu
ค.ศ. 3605 Robots and Aliens (six volumes)
1. Changeling by Stephen Leigh
2. Renegade by Cordell Scotten
3. Intruder by Robert Thurston
4. Alliance by Jerry Oltion
5. Maverick by Bruce Bethke
6. Humanity by Jerry Oltion
ค.ศ. 3620 Mirage by Mark W. Tiedemann
ค.ศ. 3624 Robots and Empire
นครหุ่นยนต์;ระเริงชัย
ค.ศ. 3730 Caliban by Roger MacBride Allen
ค.ศ. 3731 Inferno by Roger MacBride Allen
ค.ศ. 3736 Utopia by Roger MacBride Allen
ค.ศ. 4850 The Stars, Like Dust
ดาวดั่งธุลี; ปฎิยุกต์
ค.ศ. 11129 The Currents of Space
ลาแล้วโลก; ระเริงชัย
ค.ศ. 12411
จ.ศ. 826
Pebble in the Sky
จ.ศ. 977-978 Blind Alley” (The Early Asimov)
 
จ.ศ. 12020 Prelude to Foundation
กำเนิดสถาบันสถาปนา; ดร.ยรรยง เต็งอำนวย
จ.ศ. 12028 Eto Demerzel” (Forward the Foundation)
“อีโท เดมเมอร์เซล” (สู่เส้นทางสถาบันสถาปนา; ดร.ยรรยง เต็งอำนวย)
จ.ศ. 12028 Foundation’s Fear by Gregory Benford
สุดเส้นทางสถาบันสถาปนา; ดร.ยรรยง เต็งอำนวย
จ.ศ. 12038 Cleon I” (Forward the Foundation)
“คลีออนที่ 1” (สู่เส้นทางสถาบันสถาปนา; ดร.ยรรยง เต็งอำนวย)
จ.ศ. 12048 Dors Venabili” (Forward the Foundation)
“ดอร์ส วีนาบิลิ” (สู่เส้นทางสถาบันสถาปนา; ดร.ยรรยง เต็งอำนวย)
จ.ศ. 12058 Wanda Seldon” (Forward the Foundation)
“วอนด้า เซลด็อน” (สู่เส้นทางสถาบันสถาปนา; ดร.ยรรยง เต็งอำนวย)
จ.ศ. 12067 Foundation and Chaos by Greg Bear
ฝ่าวิกฤตสถาบันสถาปนา; ดร.ยรรยง เต็งอำนวย
จ.ศ. 12067 The Psychohistorians” (Foundation)
“นักอนาคตประวัติศาสตร์” (สถาบันสถาปนา; บรรยงก์)
จ.ศ. 12068 Foundation’s Triumph by David Brin
ชัยชนะของสถาบันสถาปนา; ดร.ยรรยง เต็งอำนวย
จ.ศ. 12069 Epilogue” (Forward the Foundation)
“บทส่งท้าย” (สู่เส้นทางสถาบันสถาปนา; ดร.ยรรยง เต็งอำนวย)
จ.ศ. 12067-12070 “The Organist” by Orson Scott Card (Foundation’s Friends)
จ.ศ. 12117-12118
ส.ศ. 49-50
“The Encyclopedists” (Foundation)
“คณะผู้สร้างเอ็นไซโคลปิเดีย” (สถาบันสถาปนา; บรรยงก์)
จ.ศ. 12147-12148
ส.ศ. 79-80
“The Mayors” (Foundation)
“นายกเทศมนตรี” (สถาบันสถาปนา; บรรยงก์)
จ.ศ. 12202
ส.ศ. 132
“The Traders” (Foundation)
“กลุ่มพ่อค้า” (สถาบันสถาปนา; บรรยงก์)
จ.ศ. 12222-12228
ส.ศ. 154-160
“The Merchant Princes” (Foundation)
“จ้าวแห่งพ่อค้า” (สถาบันสถาปนา; บรรยงก์)
จ.ศ. 12263-12264ส.ศ. 195-196 “The General” (Foundation and Empire)“ท่านนายพล” (สถาบันสถาปนาและจักรวรรดิ; บรรยงก์)
จ.ศ. 12338ส.ศ. 268 “Trantor Falls” by Harry Turtledove (Foundation’s Friends)
จ.ศ. 12378-12379
ส.ศ. 310-311
“The Mule” (Foundation and Empire)
“มโนมัย”  (สถาบันสถาปนาและจักรวรรดิ; บรรยงก์)
จ.ศ. 12384
ส.ศ. 316
“Search by the Mule” (Second Foundation)
“การค้นหาของมโนมัย” (สถาบันสถาปนาแห่งที่สอง; บรรยงก์)
จ.ศ. 12444-12445
ส.ศ. 376-377
“Search by the Foundation” (Second Foundation)
“การค้นหาของสถาบันสถาปนา” (สถาบันสถาปนาแห่งที่สอง; บรรยงก์)
จ.ศ. 12566
ส.ศ. 498
Foundation’s Edge
สถาบันสถาปนาและปฐมภพ; ทศพล
จ.ศ. 12566
ส.ศ. 498
Foundation and Earth
สถาบันสถาปนาและโลก; จตุพล
จ.ศ. 12566
ส.ศ. 498
“After Earth” by Johnny Pez
จ.ศ. 13068
ส.ศ. 1000
“The Imperial Conference” by Alexander J. Vincent
จ.ศ. 13124
ส.ศ. 1056
“Foundation’s Conscience” by George Zebrowski (Foundation’s Friends)
จ.ศ. 13370
ส.ศ. 1302
“No Connections” by Randall Garrett (The Best of Randall Garrett; Takeoff [both are Randall Garrett collections])
A chronology of events in Isaac Asimov’s positronic robot and Foundation stories,
compiled by Johnny Pez JohnnyPez9@aol.com
เรียบเรียงและเพิ่มเติม โดย Demerzel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนึ่งความเห็นบน “วิวัฒนาการหุ่นยนต์”

ใส่ความเห็น