สวทช.จัดค่ายการ์ตูนวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 2

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ดร.นำชัยชีววิวรรธน์ได้จัดค่ายการ์ตูนวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 2 ขึ้น สำหรับเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการประกวดการ์ตูนวิทยาศาสตร์ในวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2553 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  อุทยานวิทยาศาสตร์รังสิต  จ.ปทุมธานี  เพื่อให้เยาวชนที่ได้รับเชิญให้เข้าค่ายทั้งหมดได้สร้างสรรค์ผลงานการ์ตูนวิทยาศาสตร์เพื่อคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลในรอบสุดท้าย  โดยวรากิจ  เพชรน้ำเอก ประธานชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทยได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับนิยายวิทยาศาสตร์ด้วย

ใส่ความเห็น