โครงการห้องสมุดไซ-ไฟ

ชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทยมีโครงการที่จะจัดทำห้องสมุดไซ-ไฟ  เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนิยายวิทยาศาสตร์ , หนังสือสาระทางวิทยาศาสตร์ , ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ , และภาพยนตร์สารคดีวิทยาศาสตร์ทั้งของไทยและต่างประเทศ  สำหรับเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับนิยายวิทยาศาสตร์หรือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ให้แก่สมาชิกชมรมฯและผู้สนใจทั่วไป  ในขณะนี้ทางชมรมฯยังขาดแคลนหนังสือและซีดี.ภาพยนตร์อีกเป็นจำนวนมาก  ท่านใดที่ประสงค์จะบริจาคหนังสือหรือซีดี.ภาพยนตร์ (ทั้งเก่าและใหม่)  สามารถส่งไปได้ที่ “ชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทย”  908  ซ.เทอดไท 26  ถ.เทอดไท  ตลาดพลู  ธนบุรี  กทม.10600  หมายเลขโทรศัพท์ (02) 472-6480 ,  e.mail : tsfg_news@hotmail.com

ใส่ความเห็น