Nation Book Award 3 : Sci-trek ประกาศผลแล้ว

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
โถงชั้นหนึ่ง สยามเซนเตอร์
nationbook ได้ทำการประกาศรางวัล nation book award ครั้งที่ ๓ : Sci-Trek : a journey of discovery เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผลเป็นดังนี้ครับ
อ่านเพิ่มเติม “Nation Book Award 3 : Sci-trek ประกาศผลแล้ว”

สวัสดีครับ

ขอต้อนรับเข้าสู่ web site ของ ชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทย

web site ของเรามุ่งเน้นที่จะส่งเสริม การเขียน และการยอมรับ นิยายวิทยาศาสตร์ ในประเทศไทย

“ขอพลังจงอยู่กับคุณ”