การประกวดเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “หุ่นยนต์”

ชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทยขอเชิญชาวไซไฟทุกท่านส่งผลงานเรื่องสั้นไซไฟ ในหัวข้อ “หุ่นยนต์” เข้าประกวดในโครงการ “การประกวดเรื่องสั้นไซไฟ ครั้งที่ 4ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ลงเผยแพร่ในเว็บไซท์ของชมรมฯ และผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับ

1. ของที่ระลึกไซไฟ

2. แผ่น DVD ภาพยนตร์ไซไฟหาดูยาก

3. ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมลายเซ็นต์ รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล

4. หนังสือรวมผลงานที่ส่งเข้าประกวด (ผู้ส่งผลงานทุกท่านจะได้รับท่านละ 1 เล่ม)

ทั้งนี้ การกำหนดหัวข้อ “หุ่นยนต์” ทางชมรมฯต้องการเห็นจินตนาการของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดในแนวคิดดังต่อไปนี้ โดยผู้เขียนนำเสนอแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งหรือผสมผสานหลายแนวคิดเข้าด้วยกันก็ได้

 1. จินตนาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในอนาคต

 2. ความสัมพันธ์ในอนาคตระหว่างหุ่นยนต์กับมนุษย์ในลักษณะต่างๆทั้งในแง่ดีหรือร้าย

 3. ผลกระทบของหุ่นยนต์ที่มีต่อสังคมหรือมนุษย์ในอนาคต

กติกา

 1. เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่โดยไม่ได้ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น

 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน

 3. พิมพ์ด้วยตัวอักษร cordia new ขนาด 16 พ้อยท์ ความยาว 5 หน้าขนาด A4 ระบุชื่อเรื่อง พร้อมชื่อนามสกุล(ในกรณีที่ใช้นามปากกาจะต้องแจ้งชื่อนามสกุลจริงด้วย) อายุ, การศึกษา และประวัติโดยย่อของผู้เขียน, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ และe.mail address

 4. ในขั้นแรก คณะกรรมการจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานที่ส่งเข้าประกวดเพื่อให้คำแนะนำในเบื้องต้นสำหรับเจ้าของผลงานได้แก้ไขและปรับปรุงผลงานให้สมบูรณ์และได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้ภาษา สำนวน คำผิด เนื้อเรื่อง ลีลาการนำเสนอ และจะส่งความคิดเห็นนั้นกลับไปยังเจ้าของผลงานเพื่อให้ทบทวนผลงานอีกครั้ง เจ้าของผลงานมีสิทธิ์แก้ไขผลงานแล้วส่งเข้ามาใหม่โดยจะถือว่าผลงานที่แก้ไขและส่งเข้ามาใหม่คือผลงานที่ส่งเข้าประกวด หรือจะยืนยันผลงานเดิมโดยไม่แก้ไขใดๆก็ได้

 5. ส่งผลงานทางอีเมล์ webmaster@thaiscifi.izzisoft.com

 6. กำหนดส่งผลงานในขั้นตอนแรกเพื่อคณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็น ส่งได้ตั้งแต่วันที่วันที่ 31 มีนาคม 2555 – 30 เมษายน 2555ทางชมรมฯจะส่งความคิดเห็นของคณะกรรมการให้กับเจ้าของผลงานเพื่อการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับผลงาน และเจ้าของผลงานสามารถส่งผลงานที่แก้ไขปรับปรุงแล้วภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 15มิถุนายน 2555 และทางชมรมฯจะประกาศผลการประกวดในวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 ทางเว็บไซท์ของชมรมฯ

 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นจะได้รับการเผยแพร่ทางเว็บไซท์ของชมรมฯโดยคณะกรรมการทุกท่านจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานทั้งหมดเพื่อให้นักเขียนได้ทราบเหตุผลของคณะกรรมการในการพิจารณาเรื่องที่ส่งเข้าประกวดแต่ละเรื่อง

 8. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 9. ผู้ส่งผลงานทุกท่านจะได้รับเชิญให้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทยในโอกาสที่มีการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ

 10. ลิขสิทธิ์เป็นของผู้เขียน


18 ความเห็นบน “การประกวดเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “หุ่นยนต์””

 1. ครั้งนี้ใช้ email ใหม่ นะครับ
  webmaster@thaiscifi.izzisoft.com

  กติกาการประกวดครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับ คือ
  ให้มีการ comment เบื้องต้น
  ซึ่งกรรมการคงต้องระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบของผู้แข่งขันแต่ละท่าน
  และผู้เขียนสามารถยืนยันงานเขียนเดิมโดยไม่ทำการแก้ไข ก็สามารถกระทำได้

  วัตถุประสงค์หลัก คือ การให้ผู้เขียนมีเวลาอ่านทวนงานเขียนของตนเองอีกครั้ง

  ผู้ที่ไม่ได้ส่งผลงานในช่วงแรก (31 มีนาคม 2555 – 30 เมษายน 2555) จะถือว่าหมดสิทธิ์ ในการประกวดนะครับ

  อาจจะถือเป็นการทดลองก็ได้ นะครับ
  เพื่อที่จะดูว่า จะได้งานที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
  ครับ

 2. เยี่ยมยอดเลยครับ
  หัวข้อคราวนี้น่าสนใจและท้าทายไอเดีย ความคิดนอกกรอบมากๆ อีกอย่างแนวคิดที่นำเสนอมาสามข้อครอบคลุมเรื่องหลักๆของนิยาย เรื่องสั้นแนวนี้

  เรื่องหุ่นยนต์บางทีจะว่าเขียนง่ายก็ง่ายหรือเขียนยากก็ยาก เพราะการที่จะหนีจากแนวคิดหุ่นยนต์ทำร้ายมนุษย์หรือช่วยมนุษย์มันคิดแหวกแนวพอสมควร

  คราวนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับท่านที่อยากเป็นนักเขียน เพราะมีผู้ที่คร่ำหวอดในวงการ สละเวลาคอยแนะนำเทคนิดและวิจารณ์งานให้
  ดังนั้น ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

 3. ส่งใจมาเชียร์ครับ สำหรับทุกคนที่ต้องการเขียนงานแนว ไซไฟ โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ที่อยาก ประลองฝีมือ ผมคอยตามอ่านและเอาใจช่วยอยู่ตลอดครับ หัวข้อคราวนี้ ง่ายกว่าคราวที่แล้ว เปิดโลกจินตนาการได้กว้างกว่า แต่โอกาสที่จะซ้ำแนวเก่าๆ ก็เยอะกว่า ก็ท้าทายครับ

  จัตวาลักษณ์

 4. จินตนาการอาจซ้ำแนวกันได้ เพราะนิยายแนวหุ่นยนต์นี้ มีเขียนกันก็ไม่น้อยกว่า
  ศตวรรษมาแล้ว มีเรื่องของหุ่นยนต์ให้อ่านเป็นพันๆเรื่อง (ทั้งเรื่องสั้นเรื่องยาว)
  อยู่ที่ใครจะค้นพบวิธีการเล่าเรื่อง ได้อย่างน่าสนใจกว่ากัน

 5. ขอรบกวนคณะกรรมการประกวดด้วยครับ ผมส่งเข้าประกวดไปสองเรื่อง
  ขณะนี้ยังไม่ได้รับ comment จากคณะกรรมการครับ

  คือเกรงว่ามันจะตกหล่นส่งไปไม่ถึงน่ะครับ

  ขอรบกวนทางกรรมการท่านใดที่ได้อ่านช่วยด้วยครับ
  ถ้าได้รับแล้วแต่ไม่มี comment อย่างไร ช่วยยืนยันด้วยครับ
  ผมจะได้เรียบเรียงและส่งกลับไปอีกครั้งครับ

  ขอบคุณครับ

 6. ตอบกลับไปแล้วครับ ขออภัยที่ช้า
  เรื่องการcomment จะทำเฉพาะเรื่องการใช้ภาษา
  ยกตัวอย่างกรณีจริงที่เคยเจอ
  “กองไฟมอดลงนานแล้ว เหลือเพียงแต่ถ่านแดงๆ ที่ส่องแสงสว่างไปยังเต้นท์ที่อยู่ข้างๆ”
  อย่างนี้ผิดตรงไหนครับ ให้ทายเล่นๆ คงไม่ต้องเฉลย
  หรือถ้าสะกดผิดเล็กๆน้อยๆ อันนี้เราต้องไม่ส่งกลับไปให้แก้

 7. “กองไฟมอดลงนานแล้ว เหลือเพียงแต่ถ่านแดงๆ ที่ส่องแสงสว่างไปยังเต้นท์ที่อยู่ข้างๆ”
  อย่างนี้ผิดตรงไหนครับ ให้ทายเล่นๆ คงไม่ต้องเฉลย

  ผิดตรงความสมเหตุสมผลครับ

  กองไฟมันมอดไปแล้ว มันจะเหลือถ่านแดงๆได้อีกยังไง อิอิ แถมส่องสว่างไปยังเต้นท์ข้างๆอีก ต่อให้มันมอดไม่หมดไอ้เจ้าถ่านแดงๆคงไม่น่าส่องสว่างได้ราวกับสปอร์ตไลท์ ^^

ใส่ความเห็น