การประชุมกรรมการชมรม ณ จามจุรีสแควร์ เมื่อวันที่ 14มิถุนายน 2557

บรรยากาศการประชุม
โดยมีความคืบหน้า ของการจัดละครของกลุ่มหน้ากากเปลือย (ละคร sci-fi) และ แผนงาน sci-fi day
โดยมีคุณ นินาท บุญโพธิ์ทอง และคุณ ณัฐพงศ์ ฉ่ำมาลัย เข้าร่วมประชุมด้วย

อาวุธประจำกาย

บรรยากาศการประชุม

บรรยากาศการประชุม

ใส่ความเห็น