การประชุม คณะกรรมการบริหาร ชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 7

รูปการประชุม1
รูปการประชุม2

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2550 ณ ห้อง 103 อาคาร สวทช.

ท่านประธาน (คุณวรากิจ เพชรน้ำเอก) ได้รายงานความคืบหน้าที่ผ่านมา ทั้งเรื่อง นิตสาร, จุลสาร, หนังสือทำมือ และ จำนวนสมาชิก
รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมสำหรับ งานกิจกรรมฉายภาพยนตร์ประกอบการเสวนา ที่กำลังจะมาถึง พร้อมแผนดำเนินการในระหว่างงาน

จากนั้นที่ประชุมได้มีการจัดเตรียมรายชื่อ ภาพยนตร์ที่จะจัดฉายในครั้งต่อไป (ผมเห็นรายชื่อแล้ว รับประกันความสนุกครับ)

ใส่ความเห็น