ขอขอบคุณ คุณปิยะ วีระไวทยะ ที่ได้บริจาคเงินให้กับชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทย

คุณปิยะ วีระไวทยะ
ได้บริจาคเงิน ให้กับชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทย เป็นเงินจำนวน 4,000บาท(สี่พันบาทถ้วน)
ขอบพระคุณมากครับ

2 ความเห็นบน “ขอขอบคุณ คุณปิยะ วีระไวทยะ ที่ได้บริจาคเงินให้กับชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทย”

ใส่ความเห็น