ขอเชิญชมภาพยนตร์สั้นไซ-ไฟเรื่อง “The Rock”

ชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทย
Thai Science Fiction Group

ขอเชิญชมภาพยนตร์สั้นไซ-ไฟเรื่อง “The Rock”
และสนทนากับนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์
เชษฐา สุวรรณสา
เชิงชัย ไพรินทร์

ในหัวข้อ

“ก้าวต่อไปของนิยายวิทยาศาสตร์ไทย”

ดำเนินการสนทนาโดย
วรากิจ เพชรน้ำเอก
ประธานชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทย
ณ ห้องออร์ดิเทอร์เรียม
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์

วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2551
วันละ 5 รอบ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น.

หนึ่งความเห็นบน “ขอเชิญชมภาพยนตร์สั้นไซ-ไฟเรื่อง “The Rock””

ใส่ความเห็น