Sci-Fi Day ครบรอบ 8 ปี ชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทย

ขอเชิญร่วมสังสรรค์ และเสวนา ในหัวข้อ “ย้อนยุคนิยายวิทยาศาสตร์”

โดยมีรูปแบบการนำเสนอตัวอย่างของภาพยนตร์วิทยาศาสตร์(ไซ-ไฟ) ในยุคต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีการเสวนาถึงวิวัฒนาการและผลกระทบของภาพยนตร์วิทยาศาสตร์นั้นๆทั้งของไทยและต่างประเทศ

ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมกาลิเลโอ จตุรัสวิทยาศาสตร์ ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

13:00-15:00 ชมภาพยนตร์ และ เสวนาในหัวข้อเรื่อง “ย้อนยุคนิยายวิทยาศาสตร์”
15:00-17:00 พักเบรก และพูดคุยกันตามอัธยาศัยในรรยากาศสบายๆ

ผู้ร่วมเสวนา
รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล
คุณประยูร สงวนไทร
คุณเชิงชัย ไพรินทร์
คุณวรากิจ เพชรน้ำเอก

โปรดสำรองที่นั่ง โดยการแจ้งชื่อทางอีเมล์ webmaster@thaiscifi.izzisoft.com
วันที่ 25 สิงหาคม พบกันนะครับ

แผนที่ (google map)

รายละเอียดสถานที่จัดงาน ภายในอาคารจามจุรีสแควร์

หนึ่งความเห็นบน “Sci-Fi Day ครบรอบ 8 ปี ชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทย”

ใส่ความเห็น