งานประชุมกรรมการ 2013-05-12 ณ บ้านพิพิทธภัณฑ์

เริ่มการประชุม 13:00
มีความคืหน้าเรื่อง งานฉายภาพยนต์ งานอบรมงานเขียน และ เสวนาสัญจร ครับผม
คุณชญาณ์ เยาวรัตนประเสิรฐ ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยครับ

ใส่ความเห็น