บรรยากาศ น.ย.ว.ท.เสวนาสัญจร ครั้งที่๑

ขอขอบคุณ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต(ท้องฟ้าจำลอง คลอง 6 รังสิต)
ผอ.นิตยา เจริญสุข
อจ.ปัญญา ศรีกระจ่าง
อจ.วรรณชนก
คุณสรุชา แสนโสม
และ ป้าต้อย
รวมถึง พนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือกิจกรรมเป็นอย่างดี
และผู้ร่วมเสวนาทุกท่านที่ให้ความสนใจในกิจกรรมของชมรมฯและยังช่วยเป็นกระจกสะท้อนการทำงานของชมรมฯได้เป็นอย่างดีด้วยคำแนะนำที่เป็นประโชน์เป็นอย่างยิ่ง

ขอบคุณมากครับ
ถัดไปคือภาพบรรยากาศ ครับ

หนึ่งความเห็นบน “บรรยากาศ น.ย.ว.ท.เสวนาสัญจร ครั้งที่๑”

ใส่ความเห็น