ประกาศผลการตัดสินรางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3

ผลการประกวด PDF

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ

๑. รางวัลประเภทเยาวชน
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ได้แก่
ผลงานเรื่อง กุหลาบที่ปลายฟ้า โดย กฤตภาส บุญปสาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ได้แก่
ผลงานเรื่อง หุ่นยนต์เสมือนจริง โดย ธัญญารัตน์ โคตรวันทา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ได้แก่
ผลงานเรื่อง พิพิธภัณฑ์มนุษย์100% โดย ติณณ์ วราสิทธิชัย
รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
ผลงานเรื่อง ปัญญาปกรณัม โดย WOOd
ผลงานเรื่อง Mind Hacker โดย ไท วัฒนา
ผลงานเรื่อง ฝนแม้เพียงสักหยดก็ไม่เคยตกถึงตรงนั้น โดย Vincent
ผลงานเรื่อง หน้ากาก โดย ศิรดา จงวัฒนไพบูลย์

๒. รางวัลประเภทประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ได้แก่
ผลงานเรื่อง บริการสร้างความเป็นส่วนตัว โดย ปิยะโชค ถาวรมาศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เงินรางวัล ๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ได้แก่
ผลงานเรื่อง ไม่มีกระต่ายในดวงจันทร์ที่ฉันจากมา โดย ด้นถอยหลัง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ได้แก่
ผลงานเรื่อง เมมโมรี่พอยต์โดย สุวรรณ อ าไพ
รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
ผลงานเรื่อง ฝนตกอย่างไรนัยอนาคต โดย อริญชย์ แจ้งสว่าง
ผลงานเรื่อง ฉันและอดัม (Me and Adam) โดย สิตาณัฏฐ์ จริยวิทยาวัฒน์
ผลงานเรื่อง สภาปัญญาชน โดย ภัทร์ วิศิษฏ์วิญญู
ผลงานเรื่อง ห้วงสมุทรแห่งทรงจำ โดย ไอดิน

๓. รางวัลประเภทกลุ่ม
รางวัลชนะเลิศ คณะกรรมการมีมติว่า ไม่มีผลงานเรื่องใดควรได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ คณะกรรมการมีมติว่า ไม่มีผลงานเรื่องใดควรได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ คณะกรรมการมีมติว่า ไม่มีผลงานเรื่องใดควรได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
ผลงานเรื่อง นรปฏิภาค โดย รติธรณ ใจห้าว และ นิพัท ขันไชย

ใส่ความเห็น