รายการเสวนาครั้งที่ 1 เรื่อง “ความสยองขวัญในนวนิยายวิทยาศาสตร์”

รายการเสวนาครั้งที่ 1 เรื่อง “ความสยองขวัญในนวนิยายวิทยาศาสตร์”
ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
วันเสาร์ที 2 สิงหาคม เวลา 13.00 น. – 16.30 น.


12.30 น.  ลงทะเบียนเข้าฟังในฐานะสมาชิกผู้มีเกียรติของสำนักพิมพ์สาระดีดี
13.15 น.  สิรวิชญ์ เหลืองสดใสผู้อำนวยการและบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์สาระดีดี แนะนำโครงการเสวนาและกล่าวแนะนำวิทยากร
13.30 น.  การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความสยองขวัญในนวนิยายวิทยาศาสตร์โดย รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล นักเขียนและนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
15.00 น.  มีอะไรใน “ร่ายกามา” นวนิยายแนววิทยาศาสตร์สังคม โดย วิภาพ คัญทัพ นักเขียนและนักวิชาการด้านสื่อและวรรณกรรม
16.00 น.  รายการถาม-ตอบ และเปิดวงอภิปราย โดย ผู้ร่วมเสวนา
16.20 น.  พิธีกรกล่าวปิดการเสวนาและขอขอบคุณวิทยากร ตลอดจนผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่าน

ใส่ความเห็น