หอมหัวใหญ่ฉบับ ไซ-ไฟตูน : 9 องศาตะลุยมิติวิทยาศาสตร์

doc พบกับ 9 เรื่องสั้นไซ-ไฟยอดเยี่ยมคัดสรรโดยสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อาณานิคมหมายเลขศูนย์ , มีนัดกับไอน์สไตน์ , แรงแค้น , ดวงอาทิตย์ที่รัก , ตำนานกระสือ , ผู้พิทักษ์ศีล 5 , สารรัก , ยาสารภาพบาป , ลูกแก้วชีวิจ
โดย 8 นักเขียนไซ-ไฟ วรากิจ เพชรน้ำเอก , วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ , ณ คะนึง (ทีปนนท์ สมานวรวงศ์) , ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ , ไพรัตน์ ยิ้มวิลัย , สมภพ นิลกำแหง , นำชัย ชีววิวรรธน์ , ศร แมนสรวง
ถ่ายทอดโดย 10 นักเขียนการ์ตูนชั้นแนวหน้าของเมืองไทย เดอะดวง (วีระชัย ดวงพลา) , เรืองศักดิ์ ดวงพลา , ชัยณรงค์ วิริยานนท์ , อำ (กำพล แซ่เอียว) , อภิชาต รอดวัฒนกุล , อินทรายุธ เทพคุณ , พาณี อิทธิบำรุงรักษ์ , อทธิวัฐก์ สุริยมาตย์ , แอ้ม (ธีรภัทร อังคณาภิวัฒน์ , studio milimet
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก โดย สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก
จัดจำหน่ายโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ราคา 220 บาท

ใส่ความเห็น