เชิญฟัง บรรยาย และ ถามตอบ “จินตนาการสื่อภาพยนตร์ในทศวรรษหน้า”

โดย รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 9.30 – 16.30 น.
ห้องประชุม สโมสรนิสิตเก่า คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในงาน “ทิศทางสื่อในทศวรรษหน้า: แนวโน้ม ข้อจำกัด และ จินตนาการ”
จัดโดย คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส) เครือข่ายพลเมืองเน็ต มูลนิธิหนังไทย
ร่วมกับ ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนับสนุนโดย Heinrich Böll Foundation (HBF)

13.15 – 14.15 น. บรรยาย และ ถามตอบ “จินตนาการสื่อภาพยนตร์ในทศวรรษหน้า”
โดย รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล
นักวิทยาศาสตร์ นักการศึกษา นักเขียน (นามปากกา ‘ชัยคุปต์’ ฯลฯ) นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ รางวัลนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ดีเด่นปี 2538

ที่มา

หน้าแรก


http://www.blognone.com/node/12603

ผมหาแผนที่ ห้องประชุม สโมสรนิสิตเก่า คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่เจอครับ
ใครรู้ หรือมี ช่วยกรุณาสงเคราะห์ที นะครับ
ขอบคุณมากครับ

ใส่ความเห็น