เสวนาเรื่อง นักเขียนกับจิตสำนึกด้านลิขสิทธิ์ ณ วันที่ 4 เมษายน 2550

วันพุธที่ 4 เมษายน 2550 เวลา 12.30 – 17.00 น.
ณ ห้อง meeting room 4
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

http://www.ipthailand.org web site ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ครับ

ขณะอธิบายเรื่อง กฏหมายลิขสิทธิ์ ขณะเสวนาเรื่อง จิตสำนึก

ลิขสิทธิ์
กฏหมายครอบคลุมแค่ไหน
ทำอะไรเข้าข่ายละเมิด
มีทั้ง case ถูกละเมิด และ ถูกกล่าวหาว่าไปละเมิดเขา ด้วย
ก็ได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่าง
สรุปว่า ควรเก็บหลักฐานงานเขียนเอาไว้ด้วยครับ
(กรณีที่เป็น file digital ก็ยังงงๆอยู่ว่าจะพิสูจน์เรื่องระยะเวลากันอย่างไร)

ข้อกฏหมายเกี่ยวกับ ลิขสิทธิ์
มีตัวอย่าง สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิงานวรรณกรรม ด้วยครับ
ผมเห็นมีการแจ้ง ลิขสิทธิ์ online ด้วยนะแต่ไม่ได้ทดลองใช้ ดูๆก็น่าสนใจดี

ทาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา แจ้งว่า เจ้าของลิขสิทธิ์ สามารถนำหลักฐานไปแจ้งสิทธิ์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
นี่อาจเป็นอีกทางหนึ่ง เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของสิทธิ์
(แต่ไม่ได้ป้องกันการถูกละเมิดนะครับ อย่างไรก็ตามต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลอยู่ดี ครับ)

ใส่ความเห็น