แนะนำหนังสือ

การ์ตูนชุด ปริศนากระตุ้นสมอง
การ์ตูนชุด ปริศนากระตุ้นสมอง
พบกับหนังสือการ์ตูนสุดสนุก ได้ความรู้ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ มี 4 เล่มคือ “ฝึกคิดเป็นเหตุเป็นผล” , “สำรวจตรวจสอบ” , “ฝึกพัฒนาการสังเกต” , “และ”สร้างเสริมจินตนาการ”
ผลงานของ Kim Choong- Won
แปลโดย กรรณิการ์ โกวิทกุล
จัดพิมพ์โดย สนพ.นานมีบุ๊คส์
ราคาเล่มละ 88 บาท

การ์ตูนชุด การ์ตูนวิทยาศาสตร์แสนสนุก
การ์ตูนชุด การ์ตูนวิทยาศาสตร์แสนสนุก
ช่วยให้เด็กฉลาด 1 ชุดมี 10 เล่ม เช่น “ผจญภัยในท้องทะเล” , “ผจญภัยโลกล้านปี” , “ผจญภัยในถ้ำมือ , “ผจญภัยในป่าดงดิบ” , ฯลฯ พิมพ์สอดสีสวยงามทั้งเล่ม
ผลงานของ Kim Hyeon Min
แปลโดย ภัทราพร ฟูสกุล
จัดพิมพ์โดย สนพ.นานมีบุ๊คส์
ราคาเล่มละ 195 บาท

SCIENCE AS INQUIRY
SCIENCE AS INQUIRY
หนังสืออธิบายหลักการสอนวิทยาศาสตร์เชิง INQUIRY ที่สมบูรณ์ที่สุด แนะนำวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ให้ง่ายและน่าสนใจ นำไปใช้ในการสอนได้จริง พร้อมตัวอย่างกิจกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้
เขียนโดย Jack Hassard
แปลโดย รศ.ดร.จริยา สุจารีกุล
จัดพิมพ์โดย สนพ.นานมีบุ๊คส์
ราคาเล่มละ245 บาท

link
สนพ.นานมีบุ๊คส์

ใส่ความเห็น