เพียงความคิด

เขานั่งคิด ฉับพลันความคิด ก็ปรากฎเป็นความจริง

เพราะเครื่องมือวิเศษอย่างหนึ่งที่ทำให้ความคิดของเขา

กลายเป็นความจริง แต่เขาก็ไม่วายทุกข์กับความคิด

เพราะเขาไม่สามารถคุมความคิดให้ไปในทางดีๆได้

สุดท้ายเขาก็นั่งลงกำหนดลมหายใจเข้าออก

จนใจของเขาสงบ จากนั้นเขาก็เริ่มที่จะคุมความคิดได้

และเขาก็เริ่มมีความสุขขึ้นมาเพราะว่าเขาเอาชนะใจ

ที่ใฝ่ต่ำที่เป็นความคิดชั่วได้ คนเราจะดีต้องคิดดีก่อน

แล้วทำดี  อย่าลืมความดี ให้ทำเอาไว้มากๆๆๆ ครับ

สุดท้ายนี้หวังว่าเราจะสามารถเอาชนะความชั่วในตัวเรา

ได้นะ ความชั่วในผู้อื่นเราเห็นง่ายส่วนของเราบางที

ต้องมีคนมาบอก เรา  เราก็ต้องขอบคุณเขา

ที่กรุณาบอกให้เรา

หวังใจว่าคงเจอใครที่คอยบอกเราว่า  อันนี้ดี อันนี้ไม่ดี

หนึ่งความเห็นบน “เพียงความคิด”

 1. ,”สื่อ” มักจะมีลักษณะ ชี้นำสังคม อยู่
  (การบอก ชอบ, ไม่ชอบ, ดี, ไม่ดี)
  เคยนั่งเถียงกับเพื่อนเหมือนกันว่า สื่อ ควรคงลักษณะนั้นไว้หรือไม่
  คงต้องดูที่ว่า สื่อ หรือ บุคคลผู้ชี้นำนั้น มี ตรรกะ และ บรรทัดฐานเชิงจริยธรรม เพียงพอหรือไม่
  ผมว่า ถ้าไม่แน่ใจ ดู ตรรกะ ให้มากๆ

  โดยส่วนตัว การชี้นำ ในลักษณะ ผูกขาด หรือ กำหนด ตายตัว
  มักจะเป็น ตรรกะ ที่ไม่ถูกต้องสักเท่าไร

  ความคิดเห็นส่วนตัว ครับ

  ไม่มี comment เชิงกวีครับ เพราะ
  ๑. เข้าใจว่าเป็นกลอนเปล่า
  ๒. โดยส่วนตัว ไม่มีความสามารถ ครับ
  แหะ แหะ

ใส่ความเห็น