Categories
ข่าวสาร / กิจกรรม วิจารณ์ / แนะนำ

Star Trek Into Darkness : 05.17.13


งานออกมาน่าตื่นเต้นดีเมื่อเทียบกับโปสเตอร์(ที่ผมไม่ชอบเอาเสียเลย)

ตัวอย่างประกาศตัวของ Star Trek Into Darkness วอร์พทะยานมาแล้ว

By นิราจ

web programmer

One reply on “Star Trek Into Darkness : 05.17.13”

ใส่ความเห็น