รายการเสวนาครั้งที่ 2 เรื่อง“เยาวชนกับความสนใจนวนิยายวิทยาศาสตร์”

รายการเสวนาครั้งที่ 2 เรื่อง“เยาวชนกับความสนใจนวนิยายวิทยาศาสตร์”
ณ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

12.30 น.  ลงทะเบียนเข้าฟังในฐานะสมาชิกผู้มีเกียรติของสำนักพิมพ์สาระดีดี
13.15 น.  สิรวิชญ์ เหลืองสดใส ผู้อำนวยการและบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์สาระดีดี แนะนำโครงการเสวนา และกล่าวแนะนำวิทยากร
13.30 น.  การบรรยายพิเศษ เรื่อง เยาวชนกับความสนใจนวนิยายวิทยาศาสตร์ โดย รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล นักเขียนและนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
15.00 น.  มีอะไรใน “ร่ายกามา” นวนิยายแนววิทยาศาสตร์สังคม โดย วิภาพ คัญทัพ นักเขียนและนักวิชาการด้านสื่อและวรรณกรรม
16.00 น  รายการถาม-ตอบ และเปิดวงอภิปราย โดย ผู้ร่วมเสวนา
16.20 น.  พิธีกรกล่าวปิดการเสวนาและขอขอบคุณวิทยากร ตลอดจนผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่าน

แผนที(ไม่แน่ใจนะครับ รบกวนตรวจสอบกันอีกครั้ง)

ใส่ความเห็น