การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1

ชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทย ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนวัดนวลนรดิศ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนว และห้องสมุดโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ได้จัดโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ ห้องประชุมครูทองหยิบ วิจิตรสุข อาคารกาญจนาภิเษก โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2551 เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 30 คน โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่นักเรียน 4 ท่าน คือ

  • คุณวรากิจ เพชรน้ำเอก ประธานชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทย บรรยายหัวข้อ “นิยายวิทยาศาสตร์คืออะไร”
  • คุณเชษฐา สุวรรณสา นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ระดับคุณภาพ ได้บรรยายหัวข้อ “การสร้างจินตนาการ” และประสบการณ์การเขียนนิยายวิทยาศาสตร์
  • คุณประยูร สงวนไทร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิยายวิทยาศาสตร์และภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ได้นำตัวอย่างภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมาฉายประกอบการบรรยาย สร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าอบรมเป็นอย่างมาก
  • คุณเชิงชัย ไพรินทร์ นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ นักบรรยาย นักธรรมชาติวิทยา และวิทยากรลูกเสือโลก ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเทกนิกการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้ให้ความรู้แก่นักเรียนได้อย่างถึงแก่นและได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าอบรมได้เป็นอย่างดี

ผู้จัดอบรมได้ให้นักเรียนได้ทดลองคิดพล็อตเรื่องและตอนจบของเรื่องต่อจากเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์เรื่อง “ความหวังสุดท้ายของมนุษยชาติ” ของอุษณา-อาริยา ที่ได้เว้นตอนจบของเรื่องไว้สำหรับให้นักเรียนได้ใช้จินตนาการต่อ ซึ่งนักเรียนทุกคนได้จินตนาการในการดำเนินเรื่องต่อจนจบได้อย่างน่าสนใจและมีหลายคนที่เริ่มแต่งเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ของตนเองขึ้น นับได้ว่าการอบรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย

ชมภาพบรรยากาศ

ผู้เข้าอบรมกำลังฟังวิทยากรอย่างตั้งใจ
ผู้เข้าอบรมกำลังฟังวิทยากรอย่างตั้งใจ

ทีมวิทยากรช่วยกันสร้างบรรยากาศ
ทีมวิทยากรช่วยกันสร้างบรรยากาศ

อาจารย์เชิงชัย  ไพรินทร์  วิทยากรมืออาชีพถ่ายทอดเทกนิกการเขียนเรื่องและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าอบรมฯได้อย่างดีเยี่ยม
อาจารย์เชิงชัย ไพรรินทร์ วิทยากรมืออาชีพถ่ายทอดเทกนิกการเขียนเรื่องและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าอบรมฯได้อย่างดีเยี่ยม

อาจารย์สมพงษ์  สู่ศุภอรรถ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ
อาจารย์สมพงษ์ สู่ศุภอรรถ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ

ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกหลังจบการอบรม
ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกหลังจบการอบรม

ใส่ความเห็น