การเสวนาเรื่องสภาวะโลกร้อน

ดร.อานนท์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และ รศ.ดร.ชัยวัฒน์   คุประตกุล เสวนาเรื่อง “เราจะอยู่อย่างไรในสภาวะโลกร้อน”
โดย รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล และ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม เวลา 18.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธคยา สำนักพิมพ DMG ชั้น 22 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า เพลินจิต

งานผ่านไปแล้ว มีอะไรๆ ที่น่าสนใจ เอามาฝากครับ

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และ รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล (จากซ้าย)
ถึงแม้ในวงการวิทยาศาสตร์เอง จะมีความเห็นที่แตกต่างกันว่า ภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นอยู่นี้ เป็นผลมาจากฝีมือ มนุษย์ หรือไม่
แต่คงไม่มีทางโต้แย้งว่า ขณะนี้ มันสงผลกระทบต่อ ประชากรโลก โดยถ้วนหน้า
และยังคงทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สรุปได้ว่า ถึงเวลานี้ ยังไม่สายเกินไปที่จะลงมือทำอะไรเพื่อ แก้ไข สิ่งเลวร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
แต่หาก ไม่ลงมือโดยทันที ยิ่งปล่อยให้เวลาล่วงเลยผ่านไป จนถึงจุดที่ปัญหายากจะทนทานนั้น ก็อาจจะสายเกินกว่าจะแก้ไขสิ่งใดๆแล้ว

ผู้เข้าฝัง
และที่สำคัญ เราทุกคนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ประชากรโลก ย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยง ความรับผิดชอบใดๆได้
ไม่มีเวลาที่จะมา โทษ หรือ กำหนดว่า เห็นความรับผิดชอบของ ใครคนใดคนหนึ่ง หรือ คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือ ประเทศใดประเทศหนึ่ง
เราทุกคนสามารถลงมือกระทำได้ทันที ตามกรอบเท่าที่แต่ละคนจะทำได้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดขยะ การแยกขยะ ฯลฯ
ซึ่งสามารถกระทำได้ทันที ไม่ต้องรอใครมาสั่ง

ก็มาช่วยกันผลักดันข้อมูลออกไป เนื่อง ผลกระทบน่ากลัวมาก แต่ใช้ระยะเวลานานกว่าจะเห็นผลนั้น
หากมั่วแต่นิ่งนอนใจ
เมื่อถึงเวลานั้น ก็จะสายเกินแก้ นะครับผม

คุณชัยกร หาญไฟฟ้า, ท่านประธาน คุณวรากิจ เพชรน้ำเอก, คุณเชษฐา สุวรรณสา (จากซ้าย)

ปล.
มีประโยคที่ อัลกอร์ พูดใน สารคดี “An Inconvenient Truth” น่าสนใจมาก
ประมาณว่า
ความรู้ ใช้แก้ ปัญหา แต่ การรู้ไม่จริง นั่น สร้างปัญหา

< เพิ่มเตอมโดย "webMaster" 2007-07-25>

ใส่ความเห็น